دردهایم ...

برای دردهایم نشانه می گذارم؛

تا یادم بماند؛

کجا، دست خدا را رها کردم ...!

!! نوشته شده توسط مهیار بهروزنیا | 15 | سه شنبه بیست و یکم آبان 1392 •

...

اخلاق سگیتو بـﮧ جوטּ میخرم اگـﮧ مرامتم مثل سگ باشـﮧ...!!
!! نوشته شده توسط مهیار بهروزنیا | 11 | جمعه دوازدهم مهر 1392 •

کلمات

این فاصله ها تقصیر تو نیست

تقصیر کلماتی است که کنار هم معنایی ندارند

من _ و _ تو

!! نوشته شده توسط مهیار بهروزنیا | 13 | دوشنبه هشتم مهر 1392 •

پس از مرگم

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ ولی بسیار مشتاقم، که از خاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی، دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد، و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد. بدینسان بشکند در من، سکوت مرگبارم را...
!! نوشته شده توسط مهیار بهروزنیا | 9 | چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392 •

مست...

مست شد... خواست که ساغر شکند! عهد شکست...

فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست...

!! نوشته شده توسط مهیار بهروزنیا | 0 | سه شنبه پنجم شهریور 1392 •

برای دفعه آخر بیا کمی به عقب(سید مهدی موسوی)

برای دفعه آخــــــر بیا کمـــی بــه عقب

به چشمهای صمیمی، لبان بی رژُ لب

شروع قصه همین بود: پنجره وا شد

و بــی نهــــایت دیوار باقـــــی مطلب

به جستجوی تو رفتم دو سال در باران

و سوختـــم همـه عمر در تشنج و تب

خدا چه کرده به من که پس از دوسال هنوز

ولــــم نمی کند این عشق، عشق لامصّب!

بـــه جای آنکه بگویــــی بـرو خداحافظ

مرا ببوس صمیمانه عشق من: عقرب!

تمام هستی این شعر نعش روباهیست

کــــه در میان دلم گریه کرده از سر شب

!! نوشته شده توسط مهیار بهروزنیا | 10 | پنجشنبه دهم مرداد 1392 •

قهرمان من، افتخار نسل من

شهید یعنی سرباز یه ملت، شهید یعنی دریادلی باساحل غیرت

قهرمان من، افتخار نسل من...

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/4/26/272107_757.jpg

!! نوشته شده توسط مهیار بهروزنیا | 11 | پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392 •

RSS